ایران کلینیک

درمان زگيل

درمان زگیل

درمان زگیل

زگيل‌ها به علت آلوده شدن پوست به ويروس‌هاي متعلق به خانواده پاپيلوماويروس (پايلوماويروس انساني يا HPV) به وجود مي‌آيند. اين نوع از...