ایران کلینیک

تناسب اندام

رفع چربی‌های موضعی

رفع چربی‌های موضعی

تجمع و انباشت سلول‌های چربی در یک قسمت خاص از بدن را چاقی موضعی می‌گویند. این نوع چربی‌ها به دلیل بافت مقاومی که دارند به طور معمول با...